PŘEKLADY A KOREKTURY

Profesionálnímu překladu mezi češtinou, angličtinou a němčinou se věnuji od roku 2006.

Překládám zejména texty z těchto oborů:

  • informační technologie (soubory nápovědy, návody atd.),
  • elektrická i jiná zařízení – vzduchotechnické či klimatizační jednotky, strojní zařízení, spotřební elektronika apod. (uživatelské příručky, katalogy atd.),
  • titulky k filmům a videím v softwaru Subtitle Workshop nebo jiném formátu podle požadavků zákazníka,
  • prezentační a propagační materiály (webové stránky, letáky, reklamní texty atd.),
  • obchodní texty a korespondence,
  • všeobecné texty.

 

Praktické informace, cena překladu

Překlad účtuji podle počtu normostran (NS) přeloženého textu, přičemž jedna normostrana odpovídá 1800 znaků včetně mezer.

Potřebujete znát orientační cenu konkrétního překladu? Pošlete mi text k překladu a já vám co nejdříve zašlu nezávaznou kalkulaci. Zachování důvěrnosti informací obsažených v textu je naprostou samozřejmostí.

Výhodou mnou nabízených překladatelských služeb do češtiny je zdarma poskytovaná korektura jiným kolegou překladatelem. Budete tak mít jistotu, že překlad je správný jak po stránce jazykové, tak z typografického hlediska (správná podoba a použití interpunkčních znamének, správné zalomení řádků atd.).

 

 

Software

Při překladu textů, u kterých je to vhodné, tedy zejména těch technicky zaměřených, používám nástroje CAT (computer-assisted translation), v současné době software SDL Trados.

 

Formát textu k překladu

Text k překladu je nejvhodnější dodat v upravovatelné digitální podobě, tedy jako dokument aplikace ze sady MS Office, editovatelný dokument PDF, soubor aplikace SDL Trados, Adobe InDesign či soubory webových stránek.

Hotový překlad dodám v kterémkoli z výše uvedených formátů.

 

Grafická podoba překladu

Pokud si to budete přát, mohu zajistit, aby výsledná podoba překladu co nejvíce odpovídala originálu. V případě textového formátu (např. dokumentu aplikace Word) je to samozřejmost, u jiných formátů (např. Adobe PDF) se už ale jedná o práci navíc.

Potřebujete-li skutečně profesionální grafický výstup (například pokud plánujete přeložené dokumenty tisknout) a máte-li k dispozici zdrojové dokumenty ve formátu aplikace Adobe InDesign, mohu vám překlad dodat také v tomto formátu. Materiály pak budete moci rovnou poslat do tisku.

Grafické zpracování překladu účtuji hodinovou sazbou, cena se tedy v takovém případě odvíjí od časové náročnosti zpracování. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte se na mě obrátit.

 

Korektorské služby

Kromě překladu si u mě můžete objednat i korekturu českých textů (psaných v češtině i přeložených). Při korektuře text zbavuji gramatických i stylistických chyb a neobratností. Tato služba je důležitá zejména u materiálů určených k tisku, jako jsou například katalogy. Za korektury si účtuji 140 Kč / NS.